Nieuw betalingssysteem huisartsen is vreemd

Wat willen de regering en de zorgverzekeraar nu? Vanaf 2006 een nieuw betalingsysteem. Maar een deel van de pot moet door de zorgverzekeraars o.a. (de ziekenfondsen) besteed/verdeeld worden. Dus, als de huisarts bijvoorbeeld goedkoper voorschrijft of op een andere manier aan de wensen van de zorgverzekeraar toegeeft, dan krijgt hij een cadeautje in de vorm van extra geld.

Was het niet zo dat de huisarts ronduit uitgescholden werd door de zorgverzekeraar en de regering als hij een cadeautje aannam van de farmaceutische industrie? Wij meten in dit land met twee maten.

Mijn eed blijft gelden: ik adviseer de patiënt naar wat ik het beste voor hem/haar acht! En daar komt niemand aan!

    • Pim Roovers