`Je levert dus allemaal wat in, maar je krijgt er ook allemaal wat voor terug'

Staatssecretaris van Europese Zaken Nicolaï kwam dus uitleggen dat Koninginnedag er met een Europese Grondwet ,,alleen maar belangrijker'' op zou worden. PvdA-leider Wouter Bos riep op vóór de Europese Grondwet te stemmen omdat we met de Europese Grondwet ,,de problemen beter kunnen aanpakken'' dan zonder de Europese Grondwet. Jozias van Aartsen van de VVD zei ja tegen de Europese Grondwet ,,vanwege het immense belang voor de Nederlandse werkgelegenheid''. Premier Balkenende bestempelde de Europese Grondwet als ,,goed voor de democratie''. Duitsland en Frankrijk noemden de Europese Grondwet kortweg goed voor Duitsland en Frankrijk.

Zoveel goedheid, het kan niet kloppen.

Wat goed is voor Koninginnedag is niet noodzakelijkerwijs goed voor de Nederlandse werkgelegenheid. Wat bevorderlijk is voor de democratie hoeft nog geen oplossingen te bieden voor het puzzelboek van Wouter Bos. Wat het beste is voor Duitsland kan onmogelijk het beste zijn voor Frankrijk.

Wie een beetje rondstruint door de verkiezingspropaganda in de diverse landen zal ontdekken dat de Europese Grondwet onmisbaar is voor de eenwording, de afzonderlijke identiteiten, de vrije markt, de geleide economie, de jagers, het wild, de gekozen burgemeester, de oorlog tegen de vrouwenhandel, het alpengloeien en het songfestival.

Zo'n wondermiddel wekt toch argwaan?

Het is onmogelijk niet aan een tombola te denken. Kleine prijsjes, grote prijzen, maar iedereen heeft prijs.

Er stinkt iets.

Waarom zien ze zo vlijtig het ijzeren principe over het hoofd dat je maar één Grondwet kunt hebben? Een zonnestelsel met twee zonnen, een koninkrijk met twee koningen, het Vaticaan met een paus en

nog een paus daarboven, je zou er van opkijken.

Welk hart zal gaan kloppen in onze dubbelhartige borst?

Nu eens dicteert de Europese Grondwet wat een afzonderlijk land wel mag. Dan weer dicteert een nationale Grondwet wat in Europees verband niet mag. En omgekeerd. En achterstevoren. Spreken beide grondwetten elkaar tegen? Vullen ze elkaar aan? Heffen ze elkaar op?

,,Je levert wat in en je krijgt er wat voor terug'', noemt Wouter Bos het. Of, anders gezegd, de politici zullen van geval tot geval het beste of, wat waarschijnlijker is, het verkeerde uit beide grondwetten kiezen. Het beeld van de grabbelton wordt er nog eens door versterkt.

Ja stemmen voor een Europese Grondwet betekent het aanboren van een nieuwe bron van geschipper en hypocrisie.

Twee pausen is erger dan helemaal geen paus. De spil wordt gezichtsbedrog, het baken blijkt een gedrocht.

Wat de meeste mensen denken is bijna nooit interessant. De meeste mensen denken bij de Europese Grondwet niet alleen aan een monster, maar ook aan het walgelijke mechanisme dat er steeds meer bijkomt en nooit iets afgaat. Meer ministers, meer instanties, meer parlementsgebouwen. Zelfs 't eigen overbodig geworden grondwetje wordt niet afgeschaft.

Politici zouden wat mensen denken interessant moeten vinden. De mensen denken dat de tijd van het grote afschaffen is aangebroken. De politiek breidt uit, tot verstikkens toe.

    • Gerrit Komrij