Huisartsen willen vanaf 25 mei staken

Huisartsen zijn van plan vanaf 25 mei voor onbepaalde tijd te staken. Of ze dan nog zorg zullen verlenen aan terminale en ernstig zieke patiënten, spreken de artsen per regio af.

Dat heeft het actiecomité van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) gisteravond besloten. Volgende week donderdag besluiten de leden van de LHV hoe de acties eruit gaan zien.

Het comité wil ook dat huisartsen hun afspraken voor avond-, nacht- en weekenddiensten opzeggen.

Vanuit China liet minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) weten niet op de wensen van de huisartsen in te kunnen gaan. ,,Daar heb ik geen geld voor'', zei hij. (De minister brengt deze week een bezoek aan China, waar hij onder meer afspraken maakte over de bestrijding van infectieziekten.) De huisartsen krijgen volgende week een brief van de minister met uitleg over de onderhandelingen.

Directe aanleiding voor de voorgenomen staking is de herverdeling van een deel van de praktijkkosten van huisartsen. Een deel ervan (negentig miljoen euro per jaar) gaat naar de zorgverzekeraars, die vervolgens het geld opnieuw over de huisartsen dienen te verdelen.

Minister Hoogervorst hoopt dat de herverdeling huisartsen stimuleert om hun werkwijze te gaan vernieuwen. Ook zorgverzekeraars denken dat huisartsen efficiënter zullen werken als de vergoedingen na onderhandelingen worden verdeeld.

Huisartsen vrezen dat zorgverzekeraars in ruil voor het geld hun werk willen beïnvloeden, bijvoorbeeld bij het voorschrijven van bepaalde medicijnen. Of dat de zorgverzekeraars helemaal niet zullen uitkeren.

De afspraken tussen minister, zorgverzekeraars en huisartsen hangen samen met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet op 1 januari volgend jaar. Hierin moet de rol van huisartsen ook worden vastgelegd. De huisartsen vrezen voor het voortbestaan van hun vak met de nieuwe verzekeringswet. Volgens die wet hoeft niet iedere patiënt voor basiszorg en doorverwijzing naar de huisarts. Hoogervorst hoopt zorg hiermee goedkoper te maken en huisartsen te ontlasten.

De huisartsen verwachten een tweedeling door de nieuwe wetgeving. De huisartsenzorg kan namelijk als eigen risico worden opgenomen door verzekeraars. ,,Mensen betalen dan zeven euro per consult. Een bijstandsmoeder zegt dan waarschijnlijk eerder: stuur me maar meteen naar de specialist, anders ben ik hier volgende week weer'', zegt huisarts Rob Schonck.