`Fortuyn-malaise in Nederland'

De Belgische oud-premier Jean-Luc Dehaene meent dat het politieke klimaat rond het Nederlandse referendum over de Europese Grondwet hetzelfde is als ten tijde van de opkomst van Pim Fortuyn in 2002. ,,Ik ken de malaise in de Nederlandse publieke opinie voldoende. Die heeft zich eerder in Pim Fortuyn vertaald'', aldus Dehaene vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

[In de meest recente peiling van het kabinet is het aantal tegenstanders van de Europese Grondwet de voorstanders voorbijgestreefd (40 tegen 39 procent), meldt een onzer redacteuren. Bij de vorige (maandelijkse) meting in april was 52 procent nog voor en 30 tegen. Het gaat hierbij om de groep kiezers die zegt zeker te gaan stemmen en die zich bovendien geïnformeerd heeft over de inhoud van de Grondwet. Het is het gedrag van deze groep kiezers dat volgens het kabinet de meest betrouwbare indicatie geeft van de uitslag.]

Dehaene was als vice-voorzitter van de Europese Conventie twee jaar geleden een van de architecten van de Grondwet. Het verwondert hem niet dat in Frankrijk en Nederland zoveel weerstand bestaat tegen de Grondwet. Dit komt door een ,,gevoel van onbehagen dat er heerst'', aldus Dehaene, die het onjuist vindt dat de Grondwet in een aantal landen aan een volksraadpleging wordt onderworpen. ,,Het Europees integratieproces is typisch een proces dat structurele antwoorden op middellange termijn probeert te vinden. De publieke opinie in referenda reageert op de korte termijn.''

Volgens de leider van de liberale fractie in het Europees Parlement, de Brit Graham Watson, heeft het Nederlandse kabinet de negatieve stemming over de Europese Grondwet volledig onderschat. Hij zei dit gisteren in Straatsburg tijdens een lunch met journalisten. Volgens Watson is het een ,,politieke les'' niet bij voorbaat te denken dat een zaak al is gewonnen.

Minister Bot (Buitenlandse Zaken) vindt dat de Tweede Kamer onvoldoende doet voor de Grondwet. ,,Het was de Kamer die het initiatief nam tot een referendum, maar in het debat over de Europese Grondwet hoor je ze niet meer'', zei de minister gisteren tijdens een spreekbeurt in Maastricht, aldus het ANP.

EUROPA: pagina 2

WWW.NRC.NL: Dossier Europese Grondwet