Feitelijke fouten inzake de Europese Grondwet 2

Al geruime tijd volg ik de artikelen over de Europese Grondwet, of beter: `Het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa'. Ik kon mij uitstekend vinden in het stuk van de heer Verbrugge (Opinie & Debat, 30 april). Hij verwoordde mijn angst voor wat gaat komen, mocht dit verdrag werkelijk leiden tot een `Europese Grondwet'.

Weliswaar is er een artikel dat de Nederlandse regering de mogelijkheid biedt `neen' te zeggen tegen besluiten die niet in overeenstemming zijn met haar eigen beleid, maar ik betwijfel of onze regering daar (omwille van de lieve vrede) gebruik van zal maken. (Daarbij te denken aan het homohuwelijk, euthanasie en liberalisering van softdrugs).

De heren Eijsbouts en Van Middelaar (Opinie & Debat, 7 mei) zeggen echter dingen die mij zeer onterecht voorkomen. Inderdaad dendert de tijd voort en kunnen we de klok niet stopzetten, laat staan terugdraaien. Maar ik zie die tijd en de trein niet als vergelijkbare grootheden. De trein is `bestuurbaar', is op een ander spoor te brengen, de tijd niet.

Ik voel mij op geen enkele wijze `Europeaan', voel mij niet solidair met Italianen, Fransen, Duitsers of Spanjaarden. Misschien wel met Noren, maar die doen juist niet mee.

Ik zeg dan ook `nee' tegen Europa, `nee' tegen de regeringshouding in dezen en `nee' tegen dit verdrag, om te voorkomen dat de tijd de trein meesleurt naar een afgrond van spanningen, met in de toekomst mogelijk volksopstanden en misschien wel burgeroorlogen.

    • H. Hoejenbos