Excuses Iran voor Kamerlid Karimi om intimidaties

De Iraanse ambassadeur in Den Haag heeft gisteren aan de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken excuus aangeboden voor de behandeling van het GroenLinks-Kamerlid Farah Karimi, eerder deze week op het vliegveld van Teheran. De ambassadeur, Bezorgmehr Ziaran, verklaarde dat het hier een geïsoleerde actie van militairen betrof en zegde toe dat er onderzoek zou kunnen worden verricht naar de zaak. Karimi zegt te zijn bedreigd aan het eind van een reis door Iran, waar zij contacten had met vertegenwoordigers van onafhankelijke media. Karimi acht de gisteren aangeboden excuses te mager.