Drie ratificaties

Als zevende en achtste land van de Europese Unie hebben Oostenrijk en Slowakije de Europese Grondwet gisteren goedgekeurd. Bulgarije, dat waarschijnlijk in 2007 bij de EU komt, deed dat eveneens.

De Duitse Bondsdag schaarde zich vanmiddag met overgrote meerderheid eveneens achter de Europese Grondwet. De beslissende behandeling in de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, volgt over twee weken.

Het Oostenrijkse parlement keurde, met één stem tegen, de EU-grondwet goed. In het Slowaakse parlement stemden van de 147 aanwezige parlementariërs er 116 vóór de Europese Grondwet, terwijl ten minste 90 stemmen nodig waren. Er werden 4 onthoudingen geteld en 27 stemmen tegen. Alleen de christen-democraten, die in de coalitie zitten, en de communisten toonden zich somber over de mogelijke gevolgen van de Grondwet.

Ook het Bulgaarse parlement keurde de Europese Grondwet alvast goed. Het deed dat in dezelfde stemming waarmee het, met 230 tegen één stem, bij twee onthoudingen, het verdrag over de toetreding tot de EU goedkeurde.