Diploma's geldig in alle landen van EU

Gekwalificeerde beroepsbeoefenaren kunnen in de toekomst gemakkelijker elders in de Europese Unie gaan werken. Het Europarlement ging gisteren akkoord met een ontwerp-richtlijn daarover.

De richtlijn zal zowel voor werknemers, zelfstandigen als beroepsbeoefenaars in gereguleerde beroepen (medici, advocaten, accountants) gelden. Notarissen en sommige overheidsfuncties zijn uitgesloten. Eerder stemden ook de EU-lidstaten al in met de richtlijn.

Kern van de regeling is de wederzijdse erkenning door lidstaten van beroepskwalificaties. Er komt een speciale schadeverzekering in elke lidstaat om rechten van consumenten te garanderen. Deze nieuwe regels voor beroepskwalificaties komen juist op het moment dat lidstaten en parlement zich buigen over een omstreden voorstel voor liberalisering van het dienstenverkeer ('Bolkestein-richtlijn').

Om beroepskwalificaties beter met elkaar te kunnen vergelijken komen er schalen met vijf 'beroepskwalificatieniveaus'. Automatische erkenning van kwalificaties wordt hierdoor gemakkelijker. Een beroepsbeoefenaar die in een andere lidstaat wil gaan werken, moet een kwalificatieniveau hebben dat ,,ten minste gelijkwaardig is aan het niveau onmiddellijk voorafgaand aan het door de ontvangende lidstaat vereiste niveau.''

Beroepsorganisaties krijgen een grotere stem bij de ontwikkeling van het kwalificatiesysteem. Er komen verder uniforme kaarten met gegevens over de carrière van de beroepskracht, waardoor een snelle controle mogelijk is.

De richtlijn bevat beschermingsconstructies, die lidstaten zeggenschap laten over de voorwaarden waaronder gekwalificeerde beroepsbeoefenaren toegang tot hun markt krijgen. Hiermee moet worden verhinderd dat beroepsbeoefenaars hun diensten daar aanbieden waar de eisen aan hun beroep het laagst zijn. Er komt een comité onder voorzitterschap van de Europese Commissie voor de erkenning van beroepskwalificaties, waarin alle lidstaten zijn vertegenwoordigd. ,,De richtlijn draagt sterk bij aan de mobiliteit van beroepskrachten en brengt daarmee een concurrerender Europa dichterbij'', zei Eurocommissaris McCreevy (Interne Markt).