Centralistisch gestuurd machtsblok niet nodig

In NRC Handelsblad wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het naderende referendum, aan de voors en de tegens. Toch mis ik een aantal zaken in de diverse analyses en argumenten.

Vroeger werd het Verenigd Europa ingegeven door het streven naar vrede tussen de Europese landen. Een goed, navolgenswaardig en hoogstaand doel. En een duidelijk gemeenschappelijk belang. Tegenwoordig is het vooral het economische belang, dat met de EU wordt nagestreefd. `Het is goed voor Nederland!'

Wat een ondubbelzinnig contrast met een gemeenschappelijk belang blijkt toch uit zulke argumenten. Velen voelen dat en kunnen zich daar niet echt enthousiast achter scharen.

Sterker nog, versterkte economische kracht houdt af van wat allereerst nodig is in onze wereldsamenleving: de economie van het genoeg, van het niet meer a priori groeien, maar het de bakens willen verzetten naar wat de aarde als geheel nodig heeft bij de gigantische druk die menselijk economisch handelen voor haar betekent. Dat zal de EU niet lukken, gegeven de verschoven doelen.

Door een bestendiging van de groei-economie blijven we de aarde veronachtzamen en plunderen. Laten we toch weer de vrede met elkaar en ook het respect voor de aarde centraal stellen. Dan is een centralistisch gestuurd economisch machtsblok als een EU niet nodig en volstaat goede samenwerking tussen de diverse culturen en staten binnen Europa. Dat lukt nu al 60 jaar! Daarom zal ik tegen stemmen.

    • A.F. Feith Voorburg