Bonafide

Op een zaterdagavond ga ik met een aantal vrienden naar een disco in Almere. De beveiliging is streng, niet alleen moeten wij voor het binnengaan een wettig legitimatiebewijs laten zien (geen collegekaart of OV-jaarkaart), ook worden we gefouilleerd.

Ik klets wat met de portier terwijl ik hem mijn rijbewijs overhandig. Uitgebreid kijkt hij het roze document na, kijkt naar mij en weer terug naar het rijbewijs. Met een lach vraag ik hem of ik wel bonafide ben.

De portier kijkt mij wat vragend aan, werpt weer een blik op mijn rijbewijs en zegt dan: ,,Ah, dat is waar die B in je naam voor staat!''

Bijdragen van lezers zijn welkom via een formulier op www.nrc.nl/ik

    • Sjoerd B. Arlman