Wessanen botst met accountant

Accountant KPMG heeft alle controlewerkzaamheden bij voedingsbedrijf Wessanen (Zonnatura, Beckers) per direct gestaakt door een conflict over de hoogte van de tarieven van de accountantsorganisatie. Het conflict hangt samen met de boekhoudfouten die eerder aan het licht kwamen bij de Amerikaanse activiteiten.

Wessanen heeft over 2003 substantieel hogere accountantskosten door een uitgebreid onderzoek naar de boekhoudfout. Het bedrijf stelde de hoogte van enkele bezittingen 14 miljoen neerwaarts bij, tien mangers werden ontslagen en de financieel directeur van Wessanen nam ontslag.

Enkele weken geleden ontving Wessanen de eindafrekening van KPMG en die is volgens het bedrijf te hoog, omdat de accountant niet corrigeert voor eigen fouten. De hoogte van de factuur van KPMG ligt tussen de 4 en 4,5 miljoen euro. Vorig jaar liet bestuursvoorzitter A. Veenhof van Wessanen al weten dat het bedrijf tien miljoen euro kwijt was aan een andere accountantsonderzoeken.

Volgens het voedingsbedrijf treft de eigen accountant ook blaam bij de boekhoudfout, omdat die de onregelmatigheden eerder had moeten opmerken. ,,Wij vinden dat een deel van de verantwoordelijkheid bij de accountant ligt'', liet een woordvoerder vanochtend weten.

KPMG wijst die verantwoordelijkheid af en heeft deze week de controlewerkzaamheden ,,tot nader order opgeschort''. Volgens de accountantsorganisatie is de onafhankelijkheid van de accountant in het geding door de opstelling van Wessanen en zal het de kwestie eerst met de commissarissen van Wessanen willen bespreken. Dat zal op korte termijn gebeuren. Volgens KPMG heeft zij haar werkzaamheden in voorgaande jaren ,,in overeenstemming met de professioneel standaarden [sic]'' uitgevoerd.

Wessanen maakte vanochtend een winst over het eerste kwartaal bekend van 3,5 miljoen euro tegen een verlies van 9,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.