Rampoefening bij kerncentrale

De kerncentrale in Borsele is over twee weken het decor van een grote rampoefening. Tijdens een fictief kernongeluk worden zeshonderd mensen ingezet, bevestigt een woordvoerster van het ministerie van VROM vandaag. Bij de Nationale Stafoefening Nucleair, die op 25 mei wordt gehouden, zijn alle instanties en overheden betrokken. Ook de Belgische autoriteiten en het Internationaal Atoomenergie Agentschap werken mee.