`Pinault zocht uitweg voor plan museum'

Als het, zoals her en der gesuggereerd wordt, inderdaad om een `rookgordijn' gaat, dan is de Franse miljardair FranÇois Pinault in zijn opzet geslaagd.

Pinault maakte afgelopen maandag bekend af te zien van de bouw van een museum voor zijn privé-verzameling moderne kunst op het Seine-eiland Ile Seguin, ten zuidwesten van Parijs, waar vroeger de fabrieken van Renault stonden. Aangekondigd in 2000 had het spectaculaire museum, ontworpen door de Japanner Tadao Ando, volgens Pinault dit jaar geopend moeten worden. Gezien de trage ambtelijke molens vreesde hij dat het nog weer vier, vijf jaar zou duren en zag er dus vanaf. Hij gaat zijn verzameling nu onderbrengen in het Palazzo Grassi in Venetië.

Iedereen wijst sinds zijn aankondiging iedereen aan als schuldige van `het fiasco'. Voor dagblad Le Monde is het zonneklaar: de verdachtmaking ten aanzien van privé-initiatieven in de kunstsector is in het centralistische Frankrijk ,,ongelukkigerwijs regel''. Musea koesteren ,,vaak slechts minachting voor concurrende instellingen'', kunstenaars gaan er ,,in het beste geval'' vanuit dat het gaat om ,,een gril van een rijkaard die media-aandacht tekort komt'' en de minister van Financiën vermoedt meestal een poging tot belastingontduiking.

Maar de burgemeester van Boulogne-Billancourt, hoofd van de gewraakte ambtelijke molens, heeft inmiddels twijfel gezaaid. Hij erkent dat de overheid trager werkt dan het zakenleven, maar ontkent dat 2005 ooit genoemd zou zijn als jaar van de opening. Ook zei hij: ,,In Venetië gaat het om dertig miljoen euro, plus tien miljoen voor de verbouwing, terwijl het hier om 150 miljoen euro gaat en een veel kostbaardere exploitatie.''

Het linkse dagblad Libération acht het ,,belachelijk'' van de burgemeester een zondebok te maken. Juist in het centralistische Frankrijk is diens macht zeer relatief. Bovendien is Pinault een naaste vriend van president Jacques Chirac: hij had zonder enige moeite aan de juiste touwtjes kunnen trekken. Het dagblad acht het ,,moeilijk om niet de samenloop van omstandigheden op te merken''. Pinault maakte de afgelasting immers bekend op het moment waarop de Amerikaanse justitie het proces inzake Executive Life afrondde.

In deze zaak riskeerde Pinault wegens frauduleus handelen miljarden dollars boete. Gisteren werd hij als privé-persoon vrijgeproken, maar de aanklacht tegen zijn familieholding Artemis is gehandhaafd. Het museum zou Pinault ,,uit eigen zak'' betalen maar, merkt Libération op, ,,die is rechtstreeks afhankelijk van de goede financiële gezondheid van Artemis''.

    • Pieter Kottman