Mitterrand herleeft in Franse campagne

Het lijk is opgegraven en wordt verscheurd – en wel door de nabestaanden. Zowel de echte als de symbolische familie van FranÇois Mitterrand, de socialistische en vooral dode oud-president van Frankrijk, spreken dezer dagen uit zijn naam. En de `sfinx' zoals het staatshoofd genoemd werd, doet zijn bijnaam ook postuum alle eer aan. Ernstig verdeeld als de socialisten zijn over de Europese Grondwet, waarover Frankrijk zich per referendum op 29 juni uitspreekt, stutten zowel de ja- als de nee-zeggers hun stellingname met verwijzingen naar het gedachtegoed van wijlen hun voorman.

In de hitte van de strijd zijn het recente proces over de afluisterpraktijken van Mitterrand en de financiële en andere corruptieschandalen die zijn veertienjarige bewind (tot 1995) getekend hebben, totaal vergeten. Als een feniks uit zijn as verrezen, is hij opnieuw orakel geworden. En met hem zijn weduwe Danielle, inmiddels tachtig, die tegen de Grondwet is. Ze is vanavond te gast in het tv-journaal van France 2 om het ,,ultraliberale'' karakter van het verdrag te hekelen. Complicatie: de jongste zoon van de Mitterrands, Gilbert, burgemeester van Libourne in de Gironde, is vóór, net als Mitterrands natuurlijke dochter, Mazarine Pingeot. Die zegt `ja', maar keert zich tegen de tendens om de nagedachtenis van haar vader aan te wenden als wapen in de campagne.

Het laatste is vergeefse moeite. Binnen de socialistische partij doet men niet anders. De verdeeldheid en de interpretatiestrijd beleefden gisteren een hoogtepunt. Dat wil zeggen: een anti-climax. Op de viering van de verjaardag van het aantreden van Mitterrand als president op 10 mei 1981 had de burgemeester van Château-Chinon, het kiesdistrict van de oud-president, zorgvuldig zowel de voor- als de tegenstanders van de Grondwet geweerd. Zelfs partijleider FranÇois Hollande (voorstander) was niet welkom. De `caravane hollandaise', inclusief zoon Gilbert, streek in arren moede neer in Dijon. Alwaar volop aan pro-Europese uitlatingen van Mitterrand werd herinnerd onder het motto: ,,We kunnen niet in zijn plaats praten, maar we kunnen hem wel citeren.''

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel Mitterrand herleeft in Franse campagne (11 mei, pagina 2) staat dat Frankrijk op 29 juni zijn referendum over de Europese Grondwet houdt. Dat moet zijn zondag 29 mei.