Lezersvraag over de Grondwet en Turkije

Moet ik voor of tegen de Europese Grondwet stemmen als ik niet wil dat Turkije bij de Europese Unie komt? (Henriëtte Körner, Rotterdam)

Dat maakt niet uit. Een verband tussen de Europese Grondwet en de eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie is er niet. De Europese Grondwet trekt geen exacte geografische grens van de Unie.

De Europese Unie staat open ,,voor alle Europese staten die [haar] waarden eerbiedigen en zich ertoe verbinden deze gezamenlijk uit te dragen'' (art.I-1, lid 2). Australië valt dus af en ook voor (Noord-)Afrikaanse landen lijkt een volledige aansluiting bij de Europese Unie niet weggelegd. Maar over de vraag of Oekraïne of Turkije er bijhoren, laat de Europese Grondwet zich niet uit.

Criteria en procedure voor toetreding tot de Unie veranderen niet bij aanvaarding van de Europese Grondwet. Die blijven zoals ze zijn en daarin spelen behalve geografische, ook historische, economische en politieke overwegingen een rol.

Over eventuele toetreding van nieuwe lidstaten moeten de bestaande EU-leden het unaniem eens zijn. Ook dat verandert met de Europese Grondwet niet.

Vanaf vandaag iedere dag tot aan het referendum antwoord op een lezersvraag over de Europese Grondwet (pagina 2).

    • Joop Meijnen