Kritiek op Nicolaï om uitleg Grondwet

Voorzitter T. Kortmann van de Onafhankelijke Referendumcommissie heeft staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken, VVD) gekapitteld over diens uitleg van de Europese Grondwet. Kortmann heeft, naar nu blijkt, eind vorige maand Nicolaï een brief gestuurd waarin hij uitlegt waarom de staatssecretaris er naast zit met zijn interpretatie van artikel 1.6 van de Europese grondwet. Dit artikel regelt de verhouding tussen Europese en nationale wetgeving.

Nicolaï had op zijn eigen weblog (www.grondweteu.nl) en in interviews met diverse media gezegd dat de Referendumcommissie in haar inmiddels gepubliceerde en rondgestuurde samenvatting ,,de plank misslaat''. De commissie stelt in haar samenvatting onder het kopje `Wat verandert er door het nieuwe verdrag?' ,,Het recht van de EU gaat boven het recht van de lidstaten.''

Volgens Nicolaï is dit echter geen verandering: ,,Deze zogenaamde voorrang bestaat al vele tientallen jaren'', aldus de staatssecretaris.

Artikel 1.6 van de Europese Grondwet luidt: ,,De Grondwet en het recht dat de instellingen van de Unie bij de uitoefening van de haar toegedeelde bevoegdheden vaststellen, hebben voorrang boven het recht van de lidstaten.'' Volgens Kortmann houdt dit artikel wel degelijk een verandering in.

Ten eerste heeft deze voorrang nog nooit eerder op papier gestaan, aldus de staatsrechtgeleerde uit Nijmegen. Zij bestond slechts uit jurisprudentie van uitspraken van het Europese gerechtshof. Nederland hield zich aan deze ongeschreven regel, maar Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld niet.

Ten tweede heeft het Europese hof in haar uitspraken zich tot dusver alleen uitgelaten over het gemeenschapsrecht, niet over wetgeving inzake het gemeenschappelijke buitenlandse - en veiligheidsbeleid en politiële en justitiële samenwerking. Door de Grondwet zijn de wetten van lidstaten voortaan ook ondergeschikt aan deze wetgeving.

Commissievoorzitter Kortmann en staatssecretaris Nicolaï hebben inmiddels telefonisch contact gehad over de brief. Dit meldt een woordvoerder van de Referendumcommissie.