Krijgsheren Somalië vormen troepenmacht

Vier rivaliserende krijgsheren in Somalië hebben gisteren verklaard dat ze samen een troepenmacht zullen oprichten om de orde in de hoofdstad Mogadishu te handhaven.

Het is de eerste samenwerking tussen de leiders, die allen minister zijn in de Somalische regering. De vier zeggen zaterdag te zullen beginnen met de terugtrekking van een deel van hun strijders uit de hoofdstad. Ze willen aldus Mogadishu veiliger maken voor de terugkeer van de regering.

De Somalische regering opereert vanuit ballingschap in Kenia sinds de laatste Somalische president is verdreven in 1991. Er is al bijna vijftien jaar geen centraal gezag meer in het land, waar de milities het voor het zeggen hebben. Vorige week zei premier Mohammed Ali Ghedi, die even terugkeerde in Mogadishu, dat de regering zou terugkeren als de veiligheidssituatie dat toelaat. Enkele parlementariërs zijn al teruggekeerd.

De Afrikaanse Unie en de Arabische Liga hebben 7.500 man vredestroepen beloofd om de regering te beschermen als ze zich vestigt in Somalië. Bij die troepenmacht zouden ook soldaten zijn van historische vijand Ethiopië. Daartegen rees veel protest in Somalië. Ook de Amerikaanse ambassadeur voor Kenia en Somalië, William Bellamy, is tegenstander van een internationale vredesmacht.

Ethiopië heeft in het verleden verschillende groepen in Somalië gesteund met geld en wapens. Vrijdag zouden nog twee vrachtwagens vol met munitie zijn aangekomen in Somalië om pro-Ethiopische groepen te bewapenen. Somalische parlementsleden beschuldigen Ethiopië van het voorbereiden van nieuwe vijandelijkheden in het zuidoosten van Somalië. Ethiopië ontkent dat.

Met hun eigen troepenmacht willen de krijgsheren een alternatief bieden voor de buitenlandse vredesmacht.

Rivaliserende clanhoofden hebben al hun zorgen geuit. Zij vrezen dat de nieuwe vredesmacht tegen hen zal optreden. Er zijn naar schatting 10.500 strijders actief in Mogadishu. Onafhankelijke strijders en strijders die onder controle staan van zakenmensen en islamitische leiders zijn niet betrokken bij het initiatief.