Fusies in Europa stuk makkelijker

Ondernemingen in de Europese Unie zullen voortaan gemakkelijker kunnen fuseren. Het Europarlement stemde gisteren in met een nieuwe fusieregeling, die bureaucratische belemmeringen in de EU-lidstaten wegneemt.

Vooral het midden- en kleinbedrijf zal voordeel hebben, omdat ingewikkelde en dure juridische constructies (zoals holdings) bij grensoverschrijdende fusies niet langer nodig zijn. De EU-ministers hadden vorig jaar november al ingestemd met de nieuwe fusie-richtlijn. Belangrijk geschilpunt was lange tijd de Duitse medezeggenschapsregeling (Mitbestimmung), die verder gaat dan in veel andere lidstaten. Het Europarlement nam gisteren het compromis van de Europese ministers op dit punt over, waardoor de richtlijn snel in werking kan treden.

Het compomis voorziet erin dat de medezeggenschapregeling zal gelden van het land waar de nieuwe fusie-onderneming is gevestigd. Maar indien een van de ondernemingen meer dan 500 werknemers heeft en deze in de nieuwe onderneming minder zeggenschap zou krijgen, dan moet hierover worden onderhandeld tussen de sociale partners. Als resultaat uitblijft dan geldt het meest verregaande medezeggenschapsmodel, indien dit model voorafgaand aan de fusie voor ten minste eenderde van de werknemers gold.

Volgens CDA'er en Europarlementariër Bert Doorn zal deze regeling ,,geen uitholling betekenen van de medezeggenschapsregels voor werknemers in Nederland''. Het Europarlement liet in de richtlijn nog opnemen dat rechten en plichten op grond van arbeidscontracten en dienstverbanden bij fusies moeten worden overgenomen.

Europees commissaris McCreevy (Interne Markt) sprak gisteren van een ,,grote stap ten gunste van het Europese bedrijfsleven''.