Einde subsidie windparken

De toekenning van nieuwe subsidies voor de aanleg van windparken op zee en voor groene plantaardige brandstof is met onmiddelijke ingang stopgezet. Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) heeft hiertoe besloten omdat de uitgaven voor gesubsidieerde elektriciteit veel sneller stijgen dan voorzien.

Twee grootschalige windmolenparken op de Noordzee die al zijn goedgekeurd, worden wel gesubsidieerd uitgevoerd. Het gaat om parken ter hoogte van Egmond aan Zee en IJmuiden. Er liggen 70 aanvragen voor windparken op zee waarvoor de toekenning van subsidies bevroren wordt.

Sinds de invoering van de zogenoemde Milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (MEP) blijven de inkomsten achter terwijl de uitgaven aanzienlijk hoger zijn dan begroot. Eind dit jaar toont de MEP-regeling een tekort dat is opgelopen tot 174 miljoen euro. Zonder maatregelen zullen de tekorten na 2005 verder toenemen. De MEP is een zogenoemde open-einde regeling waarbij geen maximum voor de uitgaven bestaat.

,,Door het succes van de MEP is de productie van gesubsidieerde duurzame energie sneller gestegen dan verwacht'', schrijft Brinkhorst in een brief aan de Tweede Kamer. De MEP is in het leven geroepen om het aandeel van `duurzame energie' (opwekking waarbij geen CO vrijkomt) te verhogen tot 9 procent in 2010. De beschikbaarheid van subsidies heeft de investeringen in duurzame energie sterkt aangemoedigd. Vorig jaar is de productie van duurzame energie met 25 procent toegenomen vergeleken met 2003. De doelstelling voor 2010 zal ook met de nu aangekondigde subsidiestop volgens Brinkhorst gehaald worden. Hij wil de MEP omvormen tot een regeling die de groei naar 9 procent duurzame elektriciteit ,,op gecontroleerde wijze kan faciliteren''.

De Stichting DE-Koepel, die ruim 250 bedrijven actief in duurzame energie vertegenwoordigt, heeft verontwaardigd op het besluit van Brinkhorst gereageerd. ,,Dit is een enorme domper voor de sector'', aldus T. Bokhoven, voorzitter van DE-Koepel.