Advies: voer heffing eerst in Randstad in

De invoering van een kilometerheffing in 2009 op vier tot zes knelpunten bij grote steden is nodig in de strijd tegen files en luchtvervuiling. Dat is de conclusie van het `Platform anders betalen voor mobiliteit'.

Het platform brengt volgende week rapport uit aan de ministers Peijs (Verkeer, CDA) en Zalm (Financiën, VVD). Deze werkgroep-Nouwen, genoemd naar haar voorzitter Paul Nouwen, voormalig ANWB-voorzitter, werd het gisteren pas na urenlang vergaderen eens over het definitieve advies.

De hoofdlijnen die Nouwen op 29 april had gepresenteerd, bleken toch weer te zijn bijgesteld. Zo wordt niet langer gesproken over dertig knelpunten, maar kiest de werkgroep voor de meest beruchte fileplekken, te beginnen in de Randstad.

De vertegenwoordigers van zestien organisaties (van werkgevers tot natuur- en milieuorganisaties alsmede lagere overheden) besteedden gisteren veel tijd aan het voorbehoud dat werkgeversorganisatie VNO-NCW begin vorige week plotseling maakte bij het ontwerp-advies. De werkgevers eisten dat de opbrengst van de heffing alleen zal worden gebruikt voor nieuwe wegen of extra rijstroken. Een onafhankelijke instantie en niet de overheid, moet zich met de verdeling van het geld bezighouden, was een andere eis.

Nouwen benadrukte dat de automobilist ,,direkt zal zien dat de spade de grond in gaat'' als hij voor het weggebruik moet betalen. ,,Als de files opgelost zijn, stopt de heffing'', aldus Nouwen. Maar een weguitbreiding kan ook voor het openbaar vervoer zijn, aldus de werkgroep.

Enkele jaren na de invoering van de knelpuntenheffing moet overal in het land de kilometerheffing worden ingevoerd, vindt de werkgroep. Die zal variabel moeten zijn: in rustige regio's wordt minder betaald dan in drukke, voor zuinige en schone auto's zal minder worden geheven dan voor vervuilende oude. Dan kan de wegenbelasting en de aanschafbelasting op nieuwe auto's vervallen.

De Tweede Kamer heeft er enkele malen bij minister Peijs op aangedrongen zo snel mogelijk een kilometerheffing in te voeren. De minister ziet daarvoor echter pas ver na 2010 mogelijkheden.