Zalm pakt topsalaris Waterschapsbank aan

Minister Zalm (Financiën, VVD) weigert in te stemmen met de salarissen voor de directie van de Waterschapsbank. Namens de Staat zal het ministerie van Financiën overmorgen op de aandeelhoudersvergadering tegen het bezoldigingsbeleid stemmen.

Bestuursvoorzitter Koemans van de Waterschapsbank verdiende vorig jaar 460.000 euro, inclusief de reservering voor zijn pensioen.

De staat is met 17,2 procent de grootste afzonderlijke aandeelhouder in de Waterschapsbank, een bank met 37 personeelsleden (onder wie de drie leden van de directie). De overige aandeelhouders zijn de regionale waterschappen.

De Waterschapsbank, die leningen verstrekt aan waterschappen en lagere overheden op het gebied van water en milieu, boekte in 2004 een nettowinst van 103 miljoen euro op een balanstotaal van 28 miljard euro.

Het conflict over de topinkomens van de bank komt kort na de politieke opwinding over de inkomens van de directies van de energiebedrijven. Daar had de staat geen directe greep op, omdat de aandeelhouders in de energiebedrijven de provincies en gemeenten zijn. Bij de Waterschapsbank eist Zalm nu herziening van de beloning voor nieuw te benoemen bestuurders. [Vervolg ZALM: pagina 13]

ZALM

Minister wil bonus aanpassen

[Vervolg van pagina 1] Minister Zalm, die verantwoordelijk is voor alle staatsdeelnemingen, wil dat bij de Waterschapsbank voor de zittende bestuurders de bonussen en het pensioen worden aangepast.

In een brief aan de waterschappen schrijft Zalm dat het beloningsbeleid van de bank niet in overeenstemming is met de Code Tabaksblat die de staat voor staatsdeelnemingen hanteert. De criteria zijn niet helder, het pensioen is niet gebaseerd op het middelloon, het beloningsbeleid is niet evenwichtig en wijkt naar boven af. ,,De Staat als aandeelhouder zal niet instemmen met het beleid zoals dat nu verwoord is in het jaarverslag'', schrijft Zalm.

De Waterschapsbank wil over het gerezen conflict niet naar buiten treden. Een woordvoerster zegt dat de aandeelhoudersvergadering donderdag besloten is.

Voorzitter Koemans verdiende in 2003 en 2004 een basissalaris van 317.000 euro plus een bonus van 54.000 euro. Inclusief pensioenlasten bedroeg zijn inkomen in 2003 526.000 euro en in 2004 460.000 euro. De inkomens van de twee andere bestuurders bedroegen in 2004 inclusief pensioenlasten 364.000 en 400.000 euro.

    • Roel Janssen