Paus' radio stoort buurt

Huistelefoons en intercoms die rozenkransgebeden reciteren. Elektrische hekken die op spookachtige wijze zonder opdracht openen. Televisietoestellen die zomaar van kanaal veranderen. Radio Vaticaan is gisteren veroordeeld voor deze schijnbaar bovennatuurlijke ongemakken die in werkelijkheid door te sterke elektromagnetische velden zijn veroorzaakt.

Zes jaar hebben bewoners van het dorpje Cesano en Noord-Rome moeten wachten, maar nu zijn ze door de rechter in het gelijk gesteld. De gigantische antennes van Radio Vaticaan, die wereldwijd in veertig talen de boodschap van de paus verspreiden, veroorzaken elektromagnetische vervuiling (elektrosmog) en overlast. Een kardinaal en een priester zijn door de Italiaanse rechtbank veroordeeld tot tien dagen voorwaardelijke celstraf. ,,Een minieme straf'', aldus de voorzitter van de bewonersgroep, ,,maar eindelijk zijn we in het gelijk gesteld''.

De advocaten van Radio Vaticaan overwegen hoger beroep. Volgens hen is de relatie tussen de elektromagnetische velden en de overlast onvoldoende aangetoond. Verder menen zij dat de Italiaanse staat het recht niet heeft het Vaticaan te vervolgen, omdat de zenders niet in Italië staan, maar op een stuk grond dat toebehoort aan het Vaticaan.

Het verzet van de advocaten van de Heilige Stoel wordt vooral ingegeven door een tweede en meer compromitterend proces dat op deze uitspraak zal volgen. Hierin kan Radio Vaticaan dood door schuld ten laste worden gelegd. Bewoners menen dat er een directe relatie is tussen de verhoogde kindersterfte in de omgeving en de aanwezigheid van de krachtige antennes. In de afgelopen jaren zijn in het gebied rondom de antennes tien kinderen aan leukemie gestorven.