Jan Bonjer

Bij het artikel Overtuigend evangelist van zijn eigen ideeën (9 mei, pagina 2) staat dat Jan Bonjer van 1997-1981 voorzitter was van de stichting Lekker Dier. Dat was van 1977-1981. In hetzelfde artikel wordt Louis Du Moulin een keer foutief Louis de Moulin genoemd.