Hoe lang gaan wij nog door met herdenken? 4

`Flessenpost uit Birkenau over de onbegrijpelijke levenswil' stond er op de voorpagina van Opinie & Debat, podium voor argumenten, ideeën en levensbeschouwing, verwijzend naar een artikel in dit katern (7 mei). Na lezing van het artikel, vraag ik mij af waarom dit is opgenomen in bovengenoemd katern. Wat is de actualiteitswaarde van een artikel over een boek in voorbereiding over kampliteratuur?

Over het artikel valt niet te debatteren. Vogelaars mening is duidelijk, en ik denk dat weinigen de conclusies van zijn historisch onderzoek naar `de flessenpost' zullen betwisten. Ik ben dan ook geneigd te denken dat dit artikel verschenen is in het kader van de oorlogsherdenking, en ik betreur het gebrek aan diepgang waarvan de keuze voor dit artikel getuigt. Dagelijks lees ik in deze krant over het wee van de wereld. De eerste week van mei biedt de krant de gelegenheid beschouwelijke stukken te publiceren over oorlog en vrede, over actuele conflicten die vragen om genuanceerde oplossingen, zoals het IsraëlischPalestijnse conflict. En dan komt de krant hiermee! Diepgang ja, van de bange struisvogel die de kop in het zand steekt.

    • Esther van Bijsterveld