Hoe lang gaan wij nog door met herdenken? 3

Tot mijn verbazing, maar ook tot mijn teleurstelling ben ik in uw krant noch op de website enig bericht tegengekomen over de herdenking van de bevrijding van het laatste nazikamp in Europa: Mauthausen, 7 mei 1945.

Dit terwijl Mauthausen ook voor Nederland zo'n bijzondere betekenis heeft gehad. Niet alleen de slachtoffers van de razzia's die leidden tot de februaristaking kwamen er om. Maar ook de slachtoffers van het Englandspiel en de Aktion Kugel vonden hun einde in Mauthausen. Ongeveer 120.000 slachtoffers. Meer dan 1.700 van hen waren uit Nederland afkomstig.

Het Nederlandse monument in Mauthausen gemaakt door Appie Drielsma noemt hen allemaal.

    • Ep Booneman