Hoe lang gaan wij nog door met herdenken? 2

Met de beste wil van de wereld begrijp ik niet waarom de kroonprins uitgerekend tijdens de dodenherdenking op de Dam in vol ornaat in een marine-outfit verschijnt. Evenmin begrijp ik waarom diezelfde man in zijn 5 mei-lezing nota bene in het Duits oproept tot Zivilcourage (burgerlijke moed). In die speech zegt de prins ook dat we over 60 jaar nog steeds 5 mei vieren. Wederom verbazing: zei hij daarover in het voorjaar van 2003 op bezoek in Duitsland niet iets totaal anders?

Verder greep diezelfde man die ons oproept tot Zivilcourage, de kans aan om tijdens het defilé in Wageningen een toneelstukje dat al sinds 1955 in scène blijkt te worden gezet ons zijn nieuwe uniform van brigade-generaal te laten zien. Ja, onze jongen is pas gepromoveerd, en zeker niet voor het laatst! Het gaat hierbij om een heel kinderachtige vertoning; laat ik het daar maar mee afdoen. Hij bekleedt rangen in alle krijgsmachtonderdelen, is waarschijnlijk trots van aard. Dus er staat ons nog heel veel moois te wachten!

    • Jan de Bruijn