Declaraties raadsleden

In het artikel Raadslid declareert zonnebril en camera (9 mei, pagina 3) wordt melding gemaakt van niet toegestane uitgaven door de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Den Haag ter grootte van 18.600 euro, aan onder meer zonnebrillen, een videocamera en een geluidsinstallatie. Dit bedrag betreft echter een niet declarabele salarisbetaling aan een inmiddels uit de fractie gestapt gemeenteraadslid van Leefbaar Den Haag. De 680 euro waarvoor de fractie zonnebrillen aanschafte voor haar leden is volgens Leefbaar Den Haag terugbetaald.