Aantal asielzoekers op laagste niveau in zestien jaar

Het aantal vluchtelingen dat het afgelopen jaar asiel aanvroeg in de westerse wereld is het laagste in zestien jaar. Dat geldt ook voor Nederland. Vorig jaar meldden 9.780 vluchtelingen zich in ons land. Dat was 27 procent minder dan in 2003.

Ook het aantal asielzoekers dat door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wordt opgevangen, is in de afgelopen jaren teruggelopen. Op 1 april van dit jaar zaten er in totaal 37.690 vluchtelingen in asielzoekerscentra, verspreid over Nederland.

In 2000 waren dat er nog 78.246, in 2001 83.801, in 2002 69.618, in 2003 52.714 en in 2004 40.761. Jongeren tot 19 jaar vormen de grootste groep, momenteel 13.720. Daaronder zitten net iets meer jongens (7.239) dan meisjes (6.4810).

De grootste groep asielzoekers, 11 procent, is afkomstig uit Irak (4.040), gevolgd door Afghanistan met 10 procent (3.664) en Azerbajdzjan met 7 procent (2.644).

Momenteel heeft het COA nog 98 opvanglocaties verspreid over Nederland. Naar verwachting zijn eind dit jaar nog slechts zestig asielzoekerscentra open, aldus een woordvoerder van het COA. Al geruime tijd neemt het aantal vluchtelingen dat door het COA wordt opgevangen met 1.000 per maand af, de laatste tijd is dat 875 per maand.

Ook het aantal mensen dat bij het COA werkt is de afgelopen tijd meer dan gehalveerd. Twee jaar geleden waren dat er nog 4.500, momenteel is dat aantal 2.000. Het COA heeft relatief de meeste centra in de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Brabant. Bij sluiting van centra worden de kwaliteit van locaties en de infrastructuur, zijn er scholen in de buurt en is het centrum met het openbaar vervoer bereikbaar, meegewogen. Ook wordt gepoogd om de afvloeiing van personeel over de verschillende provincies te spreiden.