Wilde planten bedreigd

Een op de vijf wilde-plantensoorten in Groot-Brittannië wordt met uitsterven bedreigd. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek naar de stand van de Britse flora. Het overzicht is de afgelopen twee jaar samengesteld door een aantal samenwerkende natuurorganisaties waaronder het Natural History Museum uit Londen en de Botanical Society for the British Isles.

Britse botanici toonden zich vanmorgen geschokt door de snelle achteruitgang van de wilde planten in hun land. De onderzoekers schrijven die vooral toe aan steeds intensievere landbouwmethodes en het veelvuldig gebruik van herbiciden en kunstmest. Hierdoor worden niet alleen akkers met bepaalde gewassen getroffen, maar ook naburige velden met grazend vee vertoont een duidelijke achteruitgang in de soortenrijkdom. Volgens de botanici is het ook een probleem dat steeds meer heggen verdwijnen en het landschap eenvormiger wordt.

In totaal telt Groot-Brittannië volgens het overzicht nu nog 1.756 verschillende wilde-plantensoorten. Daarvan verkeren 345 (19,6 procent) volgens de onderzoekers in de gevarenzone, zij het dat sommige planten meer risico lopen dan andere. Zo is een zeer fleurige variant van de boterbloem, de akkerboterbloem (ranunculus arvensis), die tweeduizend jaar geleden door Romeinse soldaten in Groot-Brittannië werd ingevoerd, ernstig bedreigd. Maar ook de ruige klaproos (papaver argemone) is kwetsbaar, hetzelfde geldt voor de veldgentiaan (gentianella campestris) en de welriekende nachtorchis (platanthera bifolia).

,,De diversiteit van ons landschap verslechtert constant terwijl de habitat versnippert en de daarmee verbonden planten verloren gaan'', zo schrijven de onderzoekers in hun studie.

In een redactioneel commentaar wees The Independent vanmorgen in het bijzonder met de beschuldigende vinger richting Brussel. ,,Dit is vooral het gevolg van het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de Europese Unie en de krankzinnige overproductie die ze al zo lang goedkeurt. De krant wijst er ook op dat het tijd wordt dat de Britten ervan doordrongen raken dat niet alleen het tropische regenwoud maar ook hun eigen flora in gevaar is.