Werkgevers tegen spitsheffing op bestaande wegen

Werkgeversvereniging VNO-NCW is fel tegen de invoering van een spitsheffing voor bestaande wegen. De werkgevers willen alleen meewerken aan een heffing voor wegen die worden bijgebouwd of wegen die worden verbreed.

agina 11