VNO-NCW wil geen tol voor bestaande wegen

Werkgeversvereniging VNO-NCW is fel tegen de invoering van een spitsheffing voor bestaande wegen. Dat zegt voorzitter Jacques Schraven. De werkgevers willen alleen meewerken aan een heffing als er nieuwe wegen worden bijgebouwd of bestaande wegen worden verbreed.

,,Het is absoluut ondenkbaar dat wij meewerken aan een plan voor heffingen op dertig knelpunten in het wegennet'', zegt Schraven in Het Financieele Dagblad. ,,Het bedrijfsleven ziet niets in heffingen op bestaande infrastructuur.''

Schraven reageert hiermee op een concept-voorstel van de adviesgroep Anders Betalen voor Mobiliteit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, onder leiding van oud-ANWB-directeur Paul Nouwen. Schraven zit daar zelf in, samen met vertegenwoordigers van de gemeenten, provincies, weggebruikers en de milieubeweging.

Het voorstel van de commissie is vanaf 2009 een heffing in te voeren bij dertig knelpunten in de infrastructuur. VNO-NCW stelt nu dat in de media ten onrechte het beeld is ontstaan dat Nederland te maken krijgt met een `regulerende heffing', die als doel heeft het verkeer op de knelpunten te verminderen. De werkgeversvereniging wil alleen de heffingen betalen als hiermee dezelfde knelpunten worden opgelost.

Voorzitter van MKB-Nederland Loek Hermans, die ook in de commissie Nouwen zit, is het met Schraven eens dat een eventuele heffing alleen gebruikt mag worden als voorfinanciering van de verbetering van de infrastructuur op diezelfde plaats. ,,Niet nu al een heffing voor de Coentunnel, maar pas als je werkelijk begint daar de doorstroming te verbeteren.''

Lodewijk de Waal, voorzitter van vakbondskoepel FNV en ook lid van de commissie Nouwen, is het ook met Schraven eens dat er alleen tol moet worden geheven voor plaatsen waar echt iets aan het knelpunt wordt gedaan. ,,Je moet een bord bij zo'n plek kunnen zetten: hier wordt gewerkt.'' Wat hem betreft hoeft dat niet per se te betekenen dat er meer ruimte voor automobilisten komt. Ook het verbeteren van het openbaar vervoer kan een knelpunt ontlasten. Knelpunten zullen volgens ook worden ontlast als automobilisten via een tolheffing betalen voor het verbeteren van de infrastructuur.

Volgens Schraven zijn maatregelen nodig voor het versneld aanleggen en verbreden van wegen. Hij vindt dat de overheid publiek-private samenwerking moet stimuleren. Over publiek-private samenwerking hebben de werkgevers kortgeleden een akkoord gesloten met het kabinet. Het komt erop neer dat het bedrijfsleven de kans moet krijgen om een nieuwe weg aan te leggen en de investering daarin via een tolheffing terug te verdienen.

Morgen komt de commissie Anders Betalen voor Mobiliteit voor de laatste maal bijeen. Of de verschillende leden dan tot overeenstemming kunnen komen, moet nog blijken.