`Lot EU-grondwet raakt Turkije niet'

Afwijzing van de Europese Grondwet in het referendum van 29 mei in Frankrijk zal niet betekenen dat de onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de Europese Unie niet kunnen beginnen.

Dit zegt de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Gianfranco Fini, vandaag in een vraaggesprek met de Britse zakenkrant Financial Times. Fini zegt optimistisch te zijn dat het ja-kamp het Franse referendum zal winnen. Maar mocht dat niet gebeuren, dan zal dat de Unie er niet van weerhouden de toetredingsonderhandelingen met Turkije te beginnen, aldus Fini. Afgesproken is deze gesprekken op 3 oktober te beginnen, op voorwaarde dat Ankara voor die datum overgaat tot impliciete erkenning van EU-lid Cyprus, dat Turkije deels bezet.

Frankrijk is verdeeld over eventuele toetreding van Turkije tot de EU. President Jacques Chirac is voor, zijn conservatieve regeringspartij in meerderheid tegen. Om de angel van dit thema uit de huidige campagne rond de Europese Grondwet te halen, heeft Chirac beloofd dat Frankrijk te zijner tijd een apart referendum zal houden over Turkse toetreding tot de EU. Dat zal naar verwachting niet voor 2015 aan de orde zijn.

Fini herhaalt dat Italië voorstander is van Turkse toetreding tot de EU. Hij vindt dat de voorbereidingen door moeten gaan, al onderkent hij dat het ,,politiek gesproken moeilijk wordt'' bij een Frans `nee' tegen de Grondwet. Hij benadrukt dat Ankara de afgelopen jaren een groot aantal belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd om Brussel tegemoet te komen. ,,We kunnen geen `nee' zeggen, louter omdat ze moslim zijn. De toetreding van Turkije zou een teken zijn van volledige verenigbaarheid van islam met democratie.''

Aan de vooravond van 9 mei, de Dag van Europa, riep de Turkse president Ahmet Necdet Sezer de EU-leiders op om de onderhandelingen over toetreding van zijn land tot de Unie niet uit te stellen. ,,Er kan geen twijfel over bestaan dat Turkije alles zal doen dat nodig is om het onderhandelingsproces succesvol te laten verlopen. We verwachten van onze Europese vrienden dezelfde behoedzaamheid en we hopen dat de Unie zal handelen met het verantwoordelijkheidgevoel dat onze betrekkingen van meer dan veertig jaar vereist'', aldus Sezer.