Boris Orlov: `Ik ben niemand, een zwerver'

Turntrainer Boris Orlov (60) beschikt binnenkort niet meer over de juiste identiteitspapieren. Bij de EK in Debrecen kan hij zijn turnsters niet begeleiden.

Ondank is 's werelds loon. Zo ervaart turntrainer Boris Orlov de afwijzing voor een verblijfsvergunning. Heeft de Rus zich negentien jaar met overgave ingezet voor het Nederlandse turnen, wordt hij voor zijn gevoel door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als een kind in de hoek gezet.

Hoe moet het verder met hem en zijn turnsters, nu op 20 mei ook nog zijn Russisch paspoort verloopt en Orlov zijn verzoek tot naturalisatie noodgedwongen heeft moeten opschorten? Vol zelfspot: ,,Dan ben ik niemand, een zwerver. Ik ga straks maar asiel aanvragen.''

Volgens Orlov en de mensen van zijn Nijmeegse club de Hazekamp, die hem bijstaan, zijn er procedurefouten gemaakt door de IND. Hoe kan het anders dat Orlovs vrouw Olga wel een verblijfsvergunning heeft gekregen en hij niet, terwijl beide aanvragen gelijktijdig de deur zijn uitgegaan? Dan moet zijn verzoek op een verkeerde stapel terecht zijn gekomen, is hun verklaring.

Juist die veronderstelde procedurefout maakt Orlov cynisch. En zowel onzeker als ongerust. ,,Ik ben bang voor bureaucratie. Dat stamt nog uit de tijd dat ik in de Sovjet-Unie woonde.''

De trainer van Suzanne Harmes, Verona van de Leur en Loes Linders, de drie beste Nederlandse turnsters, verwachtte een half jaar geleden bij het aanvragen van een verblijfsvergunning geen problemen. Sterker, hij dacht, zoals gewoonlijk, het document binnen twee maanden binnen te hebben, zodat hij vervolgens een verzoek kon indienen voor een Nederlands paspoort. Het tijdspad zou ongeveer een half jaar in beslag nemen, had Orlov uitgerekend. Hij zou dan het Nederlandse document ontvangen op het moment dat de geldigheid van zijn Russisch paspoort op 20 mei 2005 zou aflopen. Zo lang had het ook geduurd bij zijn dochter Anna, die nu Nederlands staatsburger is. En Orlov had geen reden te veronderstellen, dat hij anders behandeld zou worden.

Dat er toch iets is misgegaan, maakt Orlov wanhopig, vooral omdat zijn assistente bij de Hazekamp, Esther Heijnen, alles in het werk heeft gesteld hem te helpen, maar tegen een muur van bureaucratie zegt op te lopen. Zijn radeloosheid wordt nog eens verstrekt door de mislukte hulp van voorzitter Erica Terpstra van sportkoepel NOC*NSF, die hij als 'zeer invloedrijk' had aangemerkt. Maar ook de oud-politica krijgt de deuren voor Orlov niet geopend. Heijnen: ,,De enige oplossing die ik zie is, dat minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie persoonlijk ingrijpt en zegt: 'Nu is het gedonder afgelopen en geef Orlov een Nederlands paspoort.' Maar dat zal niet gebeuren, vrees ik.''

De afwijzing van de IND heeft te maken met de geldigheidsduur van Orlovs Russische paspoort, die hij vorig jaar had verlengd om mee te kunnen naar de Olympische Spelen in Athene. Die termijn loopt over elf dagen af en omdat een tweede verlenging onmogelijk is, moest hij een aanvraag voor een nieuw paspoort indienen. Maar het Russische consulaat kon Orlovs verzoek niet honoreren, omdat hij niet over een verblijfsvergunning beschikt. En het IND beweert geen verblijfsvergunning te kunnen verstrekken, omdat Orlov na 20 mei niet meer over een geldig paspoort beschikt. Desondanks heeft het Russische consulaat Orlovs aanvraag in behandeling genomen, maar weet de trainer op z'n vroegst in augustus of zijn verzoek gehonoreerd kan worden.

Over steun van de turnbond (KNGU) heeft Orlov niet te klagen. Het contract dat hij met de bond had en waarvoor de Hazekamp een vergoeding betaalde, liep op 1 april af. Om te voorkomen dat de IND de verblijfsvergunning op arbeidsrechterlijke gronden zal afwijzen, heeft de KNGU die overeenkomst verlengd tot 1 september. Dat hoefde de bond niet te doen, omdat Orlov recentelijk 60 jaar is geworden en op grond van zijn arbeidsverleden tot zijn 65ste in aanmerking komt voor een overbruggingsuitkering van het pensioenfonds. Tot zijn pesnioen is hij gerechtigd bij te klussen. En dat is ook de bedoeling, want bij de Hazekamp ligt al een nieuw contract klaar. Heijnen: ,,Want wij willen niets liever dan doorgaan met Orlov.''

Inmiddels is er ook een probleem gerezen met de begeleiding van de ploeg die over twee weken deelneemt aan de Europese kampioenschappen in het Hongaarse Debrecen. Drie van de vier turnsters Harmes, Van de Leur en Linders vallen onder de hoede van Orlov, die hen dan niet kan begeleiden. Althans, Orlov piekert er niet over zonder geldig paspoort te reizen. In Nederland hoeft de coach niet te vrezen voor uitzetting, omdat hij bezwaar tegen de afwijzing van zijn verblijfsvergunning heeft ingediend.

Harmes, Van de Leur en Linders overwegen serieus zonder Orlov niet naar Debrecen af te reizen. Dat verklaarden ze gisteren in Amsterdam na afloop van de tweede EK-kwalificatiewedstrijd. Orlov zelf zegt dat ze wel moeten gaan, maar vooral Van de Leur heeft sterke twijfels, omdat ze aan Orlovs aanwezigheid veel belang hecht. Zij is op de weg terug na veel blessureleed en heeft geen zin fysieke risico's te lopen. Van de Leur: ,,Dan maar geen EK; later dit jaar is er ook nog een WK.''

    • Henk Stouwdam