Website helpt mensen uit de schulden

Steeds meer mensen hebben steeds grotere schulden. Vorig jaar deden 39.000 personen een beroep op een gemeentelijke kredietbank of een andere instelling om een schuldregeling te treffen. Dat is ruim dertien procent meer dan in het jaar ervoor. Sinds begin deze week kunnen mensen met schulden ook terecht op internet, op www.zelfjeschuldenregelen.nl.

De website is ontwikkeld door het Nibud (het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting) en de koepelorganisatie NVVK (de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, waarin instellingen verenigd zijn die zich bezighouden met financiële hulpverlening). Nibud en NVVK constateren dat in 2004 het aantal wettelijke schuldsaneringsregelingen met eenderde is toegenomen tot bijna 14.000. Een huishouden dat hulp zoekt, heeft gemiddeld een schuld van 15.000 euro bij circa elf schuldeisers. ,,Maar voor het zover is, heeft iemand met schulden soms al geprobeerd iets aan zijn oplopende rekeningen te doen. Vaak zonder succes, omdat velen niet weten hoe ze dat het beste kunnen doen'', schrijven Nibud en NVVK.

Lenen of kopen op afbetaling mag dan heel gebruikelijk zijn, door allerlei oorzaken kan het voorkomen dat aflossingen of vaste lasten niet op tijd betaald worden: rood staan bij de bank, de huur steeds later betalen, goederen kopen op afbetaling. Om dit soort financiële problemen op te lossen voor het te laat is, werd de website ontwikkeld. Bezoekers kunnen eerst een (wel érg simpel ogende) test doen om te onderzoeken of ze in de gevarenzone zitten. Vervolgens worden ze bij de hand genomen en stapsgewijs geleid langs methoden om schulden in kaart te brengen en op te lossen. Op www.zelfjeschuldenregelen.nl staan standaardmodellen voor het maken van een gedetailleerde begroting, het berekenen van de aflossingscapaciteit en het benaderen van schuldeisers. Dat laatste gebeurt in de vorm van standaardbrieven met voorstellen tot het treffen van een regeling. En er is een uitgebreide lijst met veel voorkomende vragen, waarin het wemelt van de deurwaarders, beslagleggingen en inhoudingen, maar waarin veel zaken rondom het schuldenprobleem beknopt en helder uit de doeken worden gedaan. Het invullen van modellen en brieven op de site gebeurt anoniem. Zodoende hopen Nibud en NVVK dat van de website ook een preventieve werking uitgaat.

Wie er dan nog niet uitkomt, kan een beroep doen op een gemeentelijke kredietbank of een soortgelijke instantie, waarvan de adressen uiteraard ook op www.zelfjeschuldenregelen.nl te vinden zijn. De website geeft ook nog diverse praktische tips. Handig is om voor het inzichtelijk maken van kleine, dagelijkse uitgaven een tijd lang een kasboekje bij te houden. Alleen al het bijhouden van zo'n boekje leidt vaak tot besparingen.

www.zelfjeschuldenregelen.nl

    • Hans van Laarhoven