Webcongres: Een jaar sociale dienstplicht voor schoolverlaters

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres bogen zich over de stelling of schoolverlaters een jaar sociale dienstplicht moeten vervullen. Helemaal mee eens, vind 62 procent.

Eens

Annet Wermers, Oldenzaal: ,,Als men direct betrokken is bij de zorg voor de samenleving, weet men ook wat dat inhoudt en zal men eerder geneigd zijn zich verantwoordelijk te voelen. We kunnen het zien als een verlenging van het onderwijs: men leert praktisch deel te nemen aan het zorgdragen voor een goede samenleving.''

Michiel Groeneveld, Terneuzen: ,,Goed om een lange periode die eigenlijk uitsluitend gericht is geweest op persoonlijke ontplooiing af te sluiten met zich een jaartje wegcijferen ten behoeve van het algemeen belang. Het moet voor iedereen gelden en dus geen uitzonderingsclausules. Voorwaarde is bovendien dat het strak georganiseerd wordt en geen bezigheidstherapie is.''

Roeland Makkink, Rotterdam: ,,De overheid mag best verplichtingen aan haar burgers opleggen. Volgens mij moet het geen probleem zijn om voldoende plaatsen voor de sociale dienstplicht te vinden. Zeker als je kijkt naar de komende jaren, met een verdere vergrijzing en het vele werk op verzorgings- en op cultureel gebied dat op dit moment moeilijk of niet gedaan wordt''

Gé Tol, Deventer: ,,Al ten tijde van de afschaffing van de militaire dienstplicht had ons land onmiddellijk op sociale dienstplicht moeten overstappen. Maar dat was destijds vloeken in de kerk met helaas twee asociale generaties als resultaat. Invoering leidt tot: het uitoefenen van zorgtaken die nu niet of moeilijk vervuld kunnen worden; betrokkenheid van jongeren bij de talloze sociale knelpunten; vermindering van jeugdmisdadigheid en jeugdterreur en derhalve minder politie.''

Antoine van Veldhuizen, Haarlem: ,,Een sociale dienstplicht is vanuit maatschappelijk bewustzijn een zeer goede zaak. Tevens helpt het schoolverlaters bij het maken van vervolgkeuzes in hun leven – inclusief vervolgopleidingen. Ik verwacht dat het percentage studenten dat een juiste vervolgstudie kiest hierdoor sterk zal toenemen, waardoor de kosten voor de maatschappij zeker niet zullen stijgen.''

Marieke van der Sloot, Amsterdam: ,,Ik vind het een positieve inzet, om in navolging van het Duitse voorbeeld een sociale dienstplicht te vervullen. Het dient de maatschappij door de inhoud van de functie op directe wijze, maar ook indirect omdat de schoolverlater op deze manier meer inzicht in de maatschappij verwerft. Dit kan bijdragen aan een beter gemotiveerde keuze van de verdere ontwikkeling.''

Anjo Schuite, Nieuwegein: ,,De sociale dienstplicht zie ik meer als een `jeugdsabbattical', een mogelijkheid om iets totaal anders te doen dan in de lijn van je ontwikkeling logisch is. Het levert een bijdrage aan de ontwikkeling en motivatie op. Bied het dan ook aan als een kans die je moet grijpen. Laat een afgestudeerde en een laag opgeleide in een fabriek of in de ontwikkelingshulp werken.''

Gijsbert Jansen, Amersfoort: ,,De voordelen: 1. Kennismaken met het idee dat samenleven ook met geven te maken heeft; 2. In aanraking komen met mensen die hulp nodig hebben; 3. Leren werken; 4. Mooie tussenstap (adempauze) tussen school en de rest van het leven.''

Herman Plagge, Hintham: ,,Door het vervullen van een maatschappelijke taak kan de dienstplichtige een zekere retourbetaling verrichten aan de maatschappij. Hem/haar kan teamgeest worden bijgebracht en hij/zij kan in alle openheid leren omgaan met mensen, afkomstig uit alle lagen der bevolking en met velerlei culturele en godsdienstige achtergrond.''

Oneens

Jos Lamers, Zevenbergen: ,,Wie gaat dan voor begeleiding van deze jongeren zorgen? Voor de huidige leerlingen die voor de zorg hebben gekozen is daar al onvoldoende ruimte voor, laat staan als er nog eens duizenden minder gemotiveerde, onbetaalde jongeren aan toegevoegd gaan worden. Graag dit voorstel terugsturen naar de jaren vijftig.''

IJsbrand van den Berg, Drachten: ,,Onwillige jongeren zouden volgens dit voorstel werk moeten gaan doen dat er nu helemaal niet is, of nu door mensen verricht wordt die verder amper kansen hebben en hierdoor verdrongen zullen worden. Nog afgezien van de enorme economische consequenties die het heeft, en de versterking van een overheid die toch zegt zich op haar kerntaken te willen terugtrekken, spreekt er een enorme jongerenhaat uit.''

Wilko Pels, Amsterdam: ,,Het past ook totaal niet in de ontstane individualistische cultuur, de motivatie zal ver te zoeken zijn en de carrièreschade zal (zeker bij de hoger opgeleiden) fors zijn. We kunnen beter jonge mensen maatschappelijk inzetten door hen gewoon te laten werken. Mensen leren dan meer, betalen meer belasting en zijn voor zichzelf nuttiger bezig.''

Heleen Peeters, Amsterdam: ,,Invoering van een algemene sociale dienstplicht is een heilloze weg. Op ongemotiveerde, niet-toegeruste mensen moeten hulpbehoevenden (zieken, gehandicapten, dementen, kinderen met problemen) niet aangewezen zijn. En de begeleiding, coördinatie, registratie, controle enz. kosten ook veel menskracht. Reorganisatie en opwaardering van zorg en onderwijs moeten echt fundamenteel anders.''

Emile de Deckere, Vlaardingen: ,,Talloos zijn de argumenten waarom een dergelijk voorstel onhaalbaar is. Dit laat onverlet de noodzaak jongeren te leren sociaal dienstbaar te zijn. Laat men dit in het onderwijs opnemen.''

Heine Rodrigues de Miranda, Eindhoven: ,,Omdat de `jeugd' niet aan de normen van Donner voldoet, moeten ze dienstplicht vervullen. Dit is gevaarlijke onzin.

Als Donner in CDA-termen het probleem bij de wortel wil aanpakken, dan zou hij moeten ijveren voor het gezin als basis voor de opvoeding en voor jeugdverenigingen als basis voor gemeenschappelijke idealen. Dwang werkt averechts.''