Vakantie boeken in Wereldmuseum

Het Wereldmuseum staat een belangrijke collectie Wajangpoppen af aan Indonesië, zo bleek eind vorige maand. Het museum zelf wordt ondertussen steeds commerciëler: je kan er straks shoppen, eten, drinken en dansen.

Een restaurant, een café, een trendy terras met boulevard en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven moeten het aantal bezoekers van het Wereldmuseum in Rotterdam verdubbelen. Volgens directeur S. Bremer zijn de aanpassingen tegenwoordig nodig om het museum rendabel te houden. Hij hoopt zo een andere manier van kunstbeleving te creëren.

In het Revitaliseringplan 2005-2008 schetst Bremer een ambitieus plan voor de toekomst van het museum waarin de horeca een bindende factor is. Om meer bezoekers te trekken blijft het museum tot elf uur 's avonds open. ,,Bezoekers kunnen er een `dagje uit' van maken'', zegt Bremer. In en rond het restaurant en het café worden vitrines geplaatst met kunstschatten. ,,Alles komt straks samen: het tonen van historische hoogtepunten, leren en amuseren en de gelegenheid om te shoppen, eten, drinken en dansen.'' Volgens de directeur werkt de formule drempelverlagend en zal de kunst er niet ter wille van de horeca staan. ,,We zullen nog steeds tachtig procent kunst en twintig procent horeca hebben.''

Daar is niet iedereen het mee eens. Fractievoorzitter van de Stadspartij in Rotterdam, Manuel Kneepkens, vreest dat de commercialisering ten koste zal gaan van de kunst. ,,Ik begrijp dat het museum met zijn tijd mee moet gaan, maar in dit plan staat duidelijk dat de horeca centraal zal staan.''

Het Wereldmuseum bezit een grote en bijzondere collectie. Meer dan tweehonderdduizend voorwerpen liggen opgeslagen in het depot in de Rotterdamse Alexanderpolder, maar door ruimtegebrek wordt slechts een zeer klein deel tentoongesteld. Vier jaar geleden kreeg het museum de kans twee extra verdiepingen te kopen. Extra ruimte kost geld, maar het stadsbestuur was niet bereid om meer te betalen. Daardoor raakte het museum in financiële problemen. Om de kosten het hoofd te bieden koos het Wereldmuseum voor commerciële inkomstenbronnen. Een idee dat voor veel commotie zorgde maar een gouden formule bleek.

Twee jaar geleden ging het museum een samenwerkingsverband aan met reisbureau Kras Stervakanties. Dat reisbureau neemt jaarlijks vijftigduizend toegangskaarten af en doet die cadeau aan haar klanten. Diezelfde klanten krijgen van het Wereldmuseum cultuurhistorische reisinformatie. De samenwerking bleek gunstig voor het museum. In het eerste kwartaal van dit jaar kon het museum rekenen op meer dan dertigduizend bezoekers.

Inmiddels zijn er plannen voor samenwerking met computerfabrikant HP en internetprovider Tiscali. In de toekomst kunnen bezoekers een `Palmtop-rondleiding' krijgen, waarbij informatie over de kunstwerken wordt verstrekt via een palmtop.

Tegenover deze sponsoring staat dat de begane grond vrijkomt voor stands van de sponsorbedrijven en voor reclame. Het reisbureau heeft nu al vier stands en in de toekomst komen er nog een aantal bij. Een wereldtentoonstellingsruimte op de begane grond moet plaats maken voor een restaurant en een café met terras.

Volgens Bremer levert dat geen problemen op voor de collectie die het museum wil tentoonstellen. ,,Daar is op de tweede en derde verdieping genoeg ruimte voor'', aldus de directeur. Het gebouw aan de Veerkade in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam werd in 1885 gebouwd als jachtslot van Prins Hendrik. De laatste tijd vestigt zich meer horeca in de buurt. Een stukje verderop bevindt zich een `groeibriljant', het Westelijk Handelsterrein. Een overdekte uitgaansgelegenheid die tot laat open is. Bremer maakt zich daar weinig zorgen om: ,,Ons toekomstplan ligt niet per se in het verlengde van het Westelijk Handelsterrein, maar we moeten onze focus op de markt wel vergroten.''

Nu kan het museum zichzelf met subsidie van het stadsbestuur, het rijk (OCW) en enkele donateurs enigszins redden, maar volgend jaar wordt het Wereldmuseum een zelfstandige stichting die zichzelf moet bedruipen. Bremer: ,,De subsidie die wij krijgen is niet toereikend en samenwerking met het bedrijfsleven is dan een goede optie.''

Bremer benadrukt dat de kunst niet de dupe zal worden van de commercie zoals Kneepkens beweerd. Toch heeft Kneepkens in de Commissie Kunst bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken rond het museum. ,,Zonder resultaat,'' zegt Kneepkens. ,,Als het museum zelfstandig is, kan het stadsbestuur niets beginnen''

    • Ludette El Barkany