Tegenstrijdigheden

Ik lees zo veel tegenstrijdige berichten over de levensloopregeling. Gaat deze regeling volgend jaar in, of pas in 2007?

(A.L.)

In principe gaat de levensloopregeling in op 1 januari 2006. Volgens sommigen, onder wie de verzekeraars, is dit te snel en is er te weinig tijd om de uitvoering voor te bereiden. Bij de behandeling van het wetsvoorstel over prepensioen en levensloop, een paar maanden geleden, kon de Eerste Kamer zich die bezwaren wel voorstellen. Daarom heeft minister De Geus van Sociale Zaken toegezegd dat hij in september 2005 kijkt hoe het zit met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld welke afspraken in de CAO's gemaakt zijn. En wat de plannen zijn van pensioenfondsen en verzekeraars. Als dan blijkt dat 2006 niet haalbaar is, volgt uitstel tot 2007.

    • Wilma van Hoeflaken