Rechter doet meer zaken, werkdruk blijft echter hoog

De werkdruk voor rechters blijft hoog. De productie van de rechtspraak nam vorig jaar weliswaar toe met 13 procent maar ook werden 13 procent meer zaken aangebracht in vergelijking met 2003. Er waren vooral meer lichtere zaken voor de kantonrechter. Het aantal vreemdelingenzaken nam af. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak over 2004 dat gisteren is uitgekomen. De rechterlijke macht wist meer zaken af te handelen door meer personeel aan te trekken en doelmatiger te werken. In totaal kregen de rechters in 2004 samen ruim 1.75 miljoen nieuwe zaken binnen en werden er bijna 1,77 miljoen zaken afgehandeld. Verreweg de meeste zaken, ruim een miljoen, betreffen kantonzaken, ruim 250.000 civiele rechtbankzaken en ruim 230.000 strafzaken. Bij strafzaken voor de meervoudige kamer moesten verdachten na de eerste zitting in 2004 gemiddeld 102 dagen wachten op het eindvonnis. In 2003 waren dat nog 139 dagen.