Ouderschapsverlof

Laatst schreef u dat ouders die de levensloopregeling aanwenden voor ouderschapsverlof een extra heffingskorting krijgen ter hoogte van 50 procent van het minimumloon. Volgens u wordt het ouderschapsverlof zo voor iedereen gedeeltelijk doorbetaald, iets wat nu slechts voor een kleine groep werknemers geldt. De semi-overheidsinstelling waar ik werk betaalt het ouderschapsverlof nu ook al. Bruto krijgen verlofgangers 75 procent uitgekeerd. Wat gebeurt er straks met deze regeling?

(S.S.)

Of het betaalde ouderschapsverlof, zoals dat onder andere voor ambtenaren geldt, straks blijft bestaan, hangt af van de afspraken die werkgevers en werknemers maken bij de CAO-onderhandelingen. Maar het wordt voor de werkgever wel duurder om het verlof (deels) door te betalen, want de huidige afdrachtvermindering (werkgevers die verlof doorbetalen, betalen minder loonbelasting en premies) wordt afgeschaft. Ik weet niet hoe veel belang de werknemersorganisaties hechten aan een doorbetaald verlof. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste vraag.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties

    • Wilma van Hoeflaken