Organisatie conferentie `Slachtoffers van de jihad'

Het artikel `Lobbyist voor Israël zet Hirsi Ali in tegen islam' (19 april) geeft een zwaar vertekend beeld van het bezoek van Hirsi Ali aan Genève. Voor een goed begrip moet de lezer weten dat de conferentie `Slachtoffers van de jihad', waar Hirsi Ali sprak, gezamenlijk georganiseerd was door de International Humanist and Ethical Union (IHEU), the Association for World Education (AWE), and the Association of World Citizens (AWC) alledrie seculiere organisaties die geen politieke of religieuze agenda hebben. De hoofdrol bij de voorbereidingen voor de conferentie speelde de IHEU, de koepel van Humanistische, Seculiere en Rationalistische organisaties met als leden zo'n honderd instellingen in veertig landen.

De heer David G. Littman was één lid van het team van acht mensen dat de conferentie organiseerde. Hij verleende gastvrijheid aan mevrouw Hirsi Ali, haar persoonlijk assistent en haar twee lijfwachten omdat zijn gastenverblijf een rustige, veilige locatie was voor haar verblijf dat weekend.

De heer Littman is een jood en in Genève zeker bekend als mensenrechtactivist, maar hij is geen ,,lobbyist voor Israël''. In woord en geschrift heeft hij zijn steun uitgesproken voor tal van goede doelen en slachtoffers van schendingen van de mensenrechten, ongeacht hun ras of geloof. Bij de zitting van de VN-mensenrechtencommissie van dit jaar sprak hij namens christelijke slaven in Soedan, tegen de slachting van zwarte Afrikaanse moslims in Darfur, en tegen genitale verminking bij vrouwen allemaal kwesties die hij bij eerdere gelegenheden tijdens zijn twintig jaar bij de Verenigde Naties ook al aan de orde stelde.

    • Roy Brown
    • President Iheu