Omzetting van schuld niet hetzelfde als kwijtschelding

Op 27 april publiceerde NRC Handelsblad een kort verslag van een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer. De eerste zin luidde ,,Een weeffout in de belastingwetgeving kan de schatkist een strop opleveren die oploopt tot 1,5 miljard euro. Het tegengestelde is echter waar: deze weeffout levert 1,5 miljard op voor de schatkist, althans dat hoopt staatssecretaris Wijn van Financiën. De fout zit in een artikel in de belastingwetgeving dat in 2001 werd geïntroduceerd.

Het gaat uit van de misvatting dat een omzetting van een schuld hetzelfde is als een kwijtschelding. Nu kan iedereen begrijpen dat een kwijtschelding winst oplevert (en dus mogelijk belasting), maar is het niet vanzelfsprekend dat een omzetting van een schuld ook winst oplevert? Men ging er dan bij de invoering van het wetgevingsartikel eigenlijk van uit dat dit niets zou opleveren en niets zou kosten. Maar al direct in 2001 kwam het onbedoelde effect naar boven en kregen een reeks bedrijven die trachten te ontkomen aan een faillissement door hun schulden om te zetten in aandelen, te maken met enorme heffingen op hun zogenaamde `winst'. De weeffout is dus geen strop voor de overheid maar een mogelijke meevaller.

Het wetgevingsartikel is echter mogelijk in strijd met Europees recht, heeft een negatieve invloed op het investeringsklimaat gehad en leidt tot ongelijkheid binnen Europa. Er kleven dus zoveel bezwaren aan dat men het erover eens is dat het moet vervallen. De staatssecretaris heeft dit dan ook voorgesteld.

Maar wat te doen met die oneigenlijke meevaller, die de staatssecretaris binnen wil houden en die natuurlijk een blok aan het been van het bedrijfsleven is, bovendien het ondernemersklimaat bepaald niet bevordert en hoogst onzeker is? Alleen de PvdA is achter het voorstel van VNO gaan staan om het artikel met terugwerkende kracht te laten vervallen en de weeffout zo snel mogelijk te vergeten. De staatssecretaris noemt het een strop als hij dit mogelijke geld laat liggen. Andere partijen worstelen gelukkig nog met het aspect van `waarden en normen', zoals bij het vinden van een volle portemonnee op straat. Wij hopen dat het geen `foutje? bedankt!' wordt.

    • Marc van der Heijden
    • Lid Raad van Bestuur Versatel