Nederland

Vorige week opende het Zaterdags Bijvoegsel onder de kop Trouble in Paradise met een artikel over het beeld van Nederland in het buitenland. Een reactie op dit stuk...

Leuk artikel. Wat ik eraan wil toevoegen is:

- Moslimterrorisme en integratieproblemen met moslims worden in Nederlandse discussies ten onrechte op een hoop gegooid.

- Terroristen zijn bijna altijd mensen met goede opleidingen. Goed onderwijs is niet de oplossing van het terrorismeprobleem. Het is slechts een onderdeel daarvan. Het gaat juist veel meer om de kansen die mensen na hun opleiding krijgen: men moet toekomstperspectief hebben.

- De integratieproblemen in Nederland staan niet op zich. Vrijwel ieder land heeft ze. Ieder land heeft daarbij zijn eigen (tolerante of intolerante) aanpak. De uitkomst is echter veelal hetzelfde: er zijn spanningen in Frankrijk, Engeland, België, etc.

- De komst van miljoenen immigranten naar Europa is een onvermijdelijk onderdeel van de economische globalisering. Westerse landen en zeker Nederland zullen geleidelijk aan van een land met een homogene bevolking veranderen in een land met een meer heterogene bevolking. Politici die dit veranderingsproces (nationaal) denken te kunnen keren, voeren een strijd die kansloos en internationaal gezien tegendraads is. Een dogmatische terugkeer naar de homogene Nederlandse cultuur van vroegere tijden is nagenoeg onmogelijk en niet wenselijk voor een handelsnatie die 60 cent van iedere euro in het buitenland verdiend.

- Het verwachtingspatroon rond integratie moet reëel blijven. In Amerika wonen al eeuwenlang mensen van allerlei culturen bij elkaar. Maar slechts 2 procent van alle huwelijken is daar multicultureel. Volledig integreren met allemaal dezelfde identiteit is een utopie. Respectvol samenleven is van verschillenden identiteiten is het maximaal haalbare.

- Door o.a. het toenemende individualisme zijn er ook veel autochtonen die niet goed geïntegreerd zijn. Ook zij leven niet volgens de dominante waarden en normen in ons land. En dan gaat het niet alleen om woonwagenkampen, achterstandswijken, Lonsdale-jongeren, de afpersingen door de onderwereld, of hennepplantages in Maastricht. Het gaat ook om het hoge aantal fraudes en `exhibitionistische zelfverrijking' van sommigen.

    • R. Kok