Kloof tussen koningin en `gewone mensen' valt mee 2

Na het lezen van het artikel `Het opperhoofd in de grote wigwam' zou je bijna medelijden krijgen met koningin Beatrix vanwege de geïsoleerde positie waartoe zij is veroordeeld. Bijna want er is één keuze die zij zelf welbewust en uit vrije wil heeft gemaakt, namelijk de keuze voor de aanspreektitel `majesteit'. Dat is een volstrekt feodale aanspreektitel, waarmee H.M. bewust afstand tot haar onderdanen heeft willen scheppen.

Voor de eenzaamheid van mevrouw zou ik begrip kunnen opbrengen. Voor die van majesteit niet.

    • A.P. Resoort