kapitalisme

[De ondernemingsethiek van Josef Ackermann, president van de Deutsche Bank, klopt niet] wanneer hij de stijging van zijn eigen vermogen met 25 procent tot doel stelt, terwijl hij op dezelfde dag het ontslag van 6.400 mensen aankondigt. [...] Sommige ondernemers gedragen zich als sprinkhanen, die grazige vlakten in woestenijen transformeren.

SPD-voorzitter Franz Müntefering op een partijbijeenkomst in Frankfurt, 16 april

Als ervaren DDR-burger krijg ik kippenvel van aanvallen op het grootkapitaal.

Katrin Göring-Eckardt, fractieleider van de Groenen in april

Er is scheefgroei en dan moet het een partijvoorzitter worden toegestaan om op een krachtige wijze misstanden aan te kaarten.

Wolfgang Clement, minister van Economie (SPD) in Der Spiegel, 19 april

Met zulke naar klassenstrijd klinkende taal schaadt de SPD de economische positie van Duitsland.

Wolfgang Böhmer, minister-president van deelstaat Sachsen-Anhalt in de Berliner Zeitung in april

Het gaat mij in eerste instantie niet om de hoogte van zijn inkomen, maar om de ongegeneerdheid waarmee de heer Ackerman handelt.

SPD-voorzitter Franz Müntefering in Die Zeit, 28 april

Als afzonderlijke ondernemers in het openbaar worden veroordeeld, moeten we niet verbaasd zijn als ergens een of andere zot uiteindelijk besluit om RAF-je te gaan spelen.

Bedrijfsadviseur Roland Berger in Der Spiegel, 30 april

Bedrijven moeten winst kunnen maken, anders ontstaan er geen banen.

Fractieleider Katrin Göring-Eckardt van de Groenen, 1 mei

Het had Müntefering kunnen opvallen dat zijn regering jarenlang reikhalzend heeft uitgezien naar investeringen uit het buitenland. [...] Ziehier de merkwaardige romantische houding van de SPD in haar omgang met het kapitaal.

Uwe Jean Heuser in Die Zeit, 4 mei