Graagbare fusie

Het artikel `Draagbare fusie' (W&O 30 april) geeft een goed overzicht van een nieuwe kleinschalige opstelling voor kernfusie. Het artikel geeft de indruk dat de kleinschalige opstelling nieuw is. Dat is niet correct. Bij de ontwikkeling van de waterstofbom is een D+T bron ontwikkeld in de vorm van een cylinder van 2,5cm doorsnede en 15cm lengte. Ook hier is sprake van een mini-versneller, waarbij de neutronen worden geproduceerd als de versnelspanning van de geïoniseerde deuteronen even wordt opgevoerd tot boven de drempelwaarde waarbij de fusiereactie tot stand komt. Na de koude oorlog zijn deze en ook D+D bronnen vrij eenvoudig te verkrijgen. De D+T bron is een bijna standaard instrument voor boorgatanalyses bij het in kaartbrengen van olie- en gasvelden. In de VS is een dergelijke bron ook ingebouwd in een instrument ter bevestiging van verdachte voorwerpen zoals antitankmijnen. Aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt deze aan/uitschakelbare gepulste neutronenbron gebruikt om een nieuw instrument ten behoeve van mineraalkarakterisering en/of vervuiling in boorgaten aan te tonen.

    • Prof.Dr. R.J. de Meijer