Goedkope demagogie zonder goede argumenten

In 1948 bezocht ik Tsjecho-Slowakije. Daar hadden de communisten een half jaar tevoren de macht overgenomen en er werden nieuwe verkiezingen gehouden. Die waren geheel vrij, in die zin dat men de keus had tussen één lijst. Je kon natuurlijk ook blanco stemmen, maar dat werd ernstig ontraden. De regering voerde een campagne met het devies: Wie blanco stemt, is vóór München'.(daar was het land aan Hitler uitgeleverd als opmaat voor de Tweede Wereldoorlog). Hier moest ik aan denken toen ik las, dat onze premier van mening is dat afwijzen van de EU-Grondwet de klok terugdraait en de kans op oorlog vergroot. Tevoren had minister Donner (dezelfde man die betoogt dat het geloof niets met asielbeleid te maken heeft) al gezegd dat voorstemmen een soort christenplicht is.

Ik ben geschokt door het feit dat onze bewindslieden kennelijk menen dat ons volk voor dit soort goedkope demagogie zonder goede argumenten gevoelig is. Er is in de EU veel goeds (en ook minder goeds) bereikt zonder dat er een Grondwet was. Het doel van zo'n wet is de weg te banen voor de toekomst, maar dan is het wel zaak die wet op zijn merites te beoordelen. Dit laatste is helaas voor een eenvoudig burger onmogelijk. Ook de toelichting maakte mij niet echt wijzer. Misschien is dat onvermijdelijk, en moeten we de beslissing maar aan `grote broer' overlaten. Maar dan is een referendum ook zinloos, erger nog, een schijnvertoning, op zijn best geleide democratie. De regering heeft met deze actie (bij mij althans) precies het tegendeel bereikt van wat zij beoogde.

    • E.J. Dorhout Mees