Gelijktijdigheid

Over het mooie historische artikel van `Gelijktijdigheid bestaat niet' (W&O 16 april) heb ik twee kleine taalkundige opmerkingen. In de zesde kolom onder het rode kopje `trein' citeert Van Delft Einstein met de volgende woorden: `we moeten ons beseffen', schreef Einstein. De uitdrukking `zich beseffen' is een lelijke fout tegen correct Nederlands, die niet alleen erg gangbaar is in het zuiden des lands, maar nu ook al in de randstad lijkt te zijn uitgezaaid. Waarschijnlijk is bedoeld: zich realiseren.

In de box-tekst `Een jonge klerk met frisse ideeën' waagt Van Delft zich aan het latijn met de uitdrukking: `annum mirabilis'. Een opmerkelijk jaar. En ook dat is opmerkelijk taalgebruik, want de eerste naamval van het latijnse woord voor jaar is gewoon annus (tweede declinatie), de um-vorm is de vierde naamval en niet toepasselijk in het zinsverband en zou als bijvoeglijk naamwoord dan ook `mirabilem' mee moeten krijgen. Als gymnasiast van voor die vreselijke Mammoetwet van Jo Cals vallen je dit soort dingen, al lezende, onmiddellijk op. Uiteraard zijn het maar kleinigheden, die geheel in het niet vallen bij de overigens voortreffelijke uitleg van een zeer moeilijk en klassiek leerstuk.

    • Laur Crouzen