Fractieleider Mokum Mobiel mag blijven

Het Amsterdamse raadslid Gonny van Oudenallen mag van het bestuur van haar partij Mokum Mobiel fractievoorzitter blijven. Twee weken geleden bleek uit een rapport van de gemeentelijke accountantsdienst ACAM dat Van Oudenallen als eenmansfractie met gemeentelijke subsidie voor ruim 21.000 euro haar eigen bedrijf inhuurde voor ondersteunende adviezen. Een aantal andere bestedingen van de partij kon volgens het rapport niet verantwoord worden.

Volgens het bestuur van de partij heeft Van Oudenallen de bevindingen van de ACAM verklaard, en is daar uit gebleken dat er niet ,,gesjoemeld'' is met de subsidie van de gemeente. ,,Op dit moment heeft het rapport van de ACAM geen gevolgen voor Van Oudenallen'', aldus secretaris M. Guepin. Wat die verklaringen precies zijn, wilde Guepin gisteren niet zeggen.

Van Oudenallen huurde in 2003 met het geld dat Mokum Mobiel van de gemeente kreeg haar eigen bedrijf Studio Dreams Come True in voor fractiewerkzaamheden. Volgens de ACAM is niet duidelijk waaruit die werkzaamheden bestonden. Ook pinde Mokum Mobiel in 2003 ruim 17.000 euro, waarvan maar 3.500 euro volgens de ACAM kon worden verklaard door uitbetaalde declaraties.

Secretaris Guepin zegt dat de partij in de toekomst ,,waarschijnlijk'' een ander bedrijf zal inhuren voor adviezen en dat ze voortaan beter op de administratie zullen letten. Overigens is de administratie van Mokum Mobiel over 2002 nog niet gecontroleerd. Die is volgens de partij verdwenen. Van de vermissing heeft ze aangifte gedaan.

Oprichter R. Knijff van de lokale partij legde deze week zijn voorzitterschap van Mokum Mobiel neer naar aanleiding van affaire. Hij was het niet eens met het optreden van Van Oudenallen.

In het rapport van de ACAM kreeg ook de huidige wethouder financiën Frits Huffnagel (VVD) kritiek omdat hij de extra onkostenvergoedingen die hij in 2002 en 2003 als fractievoorzitter kreeg, ruim 20.000 euro, niet heeft gemeld bij de fiscus. Overigens ontbraken ook hier bonnetjes, zodat niet aan te tonen was dat het werkelijk onkosten betrof.

Komende woensdag moet Huffnagel zich in de gemeenteraad verantwoorden.