Denkfout en feitelijke fouten van premier over Grondwet 3

Ik heb met de opperste verbazing kennisgenomen van de mening van premier Balkenende. Hij stelt dat de tegenstanders van de Europese Grondwet ,,negatief en rijkelijk naïef'' zijn. Balkenende vertelt er niet bij waarop hij deze aantijgingen baseert; en dat kan hij waarschijnlijk ook niet.

Verschillen van mening en inzicht zijn van belang om, na discussie en argumentatie, tot goede en weloverwogen besluitvorming te komen. Dat is zo in het bedrijfsleven en dient des te meer te gelden in het bestuur van ons land.

Balkenende is zich hiervan blijkbaar totaal niet bewust en treedt dit uitgangspunt met voeten.

De karakterisering ,,negatief en rijkelijk naïef'' vind ik een dermate arrogante benadering van de burger dat deze een minister-president onwaardig is. Blijkbaar heeft Balkenende geen enkel besef van het feit dat zijn functie te danken is aan het Nederlandse electoraat. Het is een uitspraak die wel erg goed de torentjes- en achterkamertjesmentaliteit weergeeft: wij weten het beter en die lastige kiezers zijn toch dom en moeten er zich niet mee bemoeien en hun bek houden.

    • Arnold Rotgans