De lezer schrijft over sekse-stereotypering

In een helder geschreven artikel stelt de krant een belangrijk thema aan de orde, het probleem van tand-erosie, in het bijzonder bij (jonge) kinderen. Het lijkt mij terecht dat dit op de voorpagina en op pagina 3 wordt behandeld (NRC Handelsblad, 19 april).

Wat ik niet begrijp is de zin: ,,De moeder, spijkerbroek en wit bloesje, zegt dat ze de tanden van haar zoontje altijd goed napoetst.'' Waarom wordt hier extra de kleding van de moeder beschreven? Functioneert het noemen van de spijkerbroek en het witte bloesje als aanvulling op het feit dat het gezin in kwestie in het Gooi woont? Is dat wat vrouwen in het Gooi dragen als ze de tanden van hun kinderen napoetsen? Is napoetsen misschien effectiever in andere kleding? En als je de informatie over de kleding van de moeder niet mag missen, waarom lezen wij dan niet wat de arts en de vader van het jongetje dragen? Voor mij is dit één van de vele voorbeelden uit de berichtgeving van NRC Handelsblad, waaruit blijkt dat het kennelijk niet mogelijk is iets over een vrouw te schrijven, zonder ook iets over haar uiterlijk te zeggen. En in dit geval gaat het om tand-erosie, niet om het verslag van een modeshow. Het noemen van spijkerbroek en bloesje voegt niets aan de belangrijke inhoud van het artikel toe, het maakt alleen duidelijk dat ook bij een moeder die net een ingrijpende medische procedure van haar zoon heeft meegemaakt, in eerste instantie op de kleding wordt gelet. Ik betreur het dat ook `mijn' krant op dit punt zo ondoordacht bezig is.

    • Dr. Sabine Hiebsch